"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Uruchomienie oraz wyposażenie zakładu produkcji pasz i handlu hurtowego zbożem
Mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
W ramach działania 4.2 "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW,ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ"
Wyniki operacji: Uruchomienie oraz wyposażenie zakładu produkcji pasz i handlu hurtowego zbożem.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020